Home / Enea

WYKAZ  WAŻNIEJSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH PRZEZ INSTEL SP. Z O.O. NA RZECZ ENEA

 

L.p. Przedmiot zamówienia Odbiorca roboty budowlanej  Data realizacji Wartość netto  
1 Krosno Odrzańskie- ul.A.Czerwonej i 20 Lutego : stacja transformatorowa + linia 15kV ENEA S.A. 17.09.03 - 15.10.03   177.500,00  
2 GPZ Żary 0- HART SM RE Żary stacja transformatorowa +linia 20kV ENEA S.A. 31.10.03 - 08.12.03 573.000,00  
3 Nowe Miasteczko ul.Bytomska- zasilanie bud.handlowego ENEA S.A. 24.04.04 - 25.05.04 19.800,00  
4 Drzonków ul.Olimpijska -budowa linii nn 0,4 kV ENEA S.A. 30.08.04 - 22.09.04 102.000,00  
5 Ochla ul..Makuszyńskiego i Konopnickiej- zasil.domów jednorodz. ENEA S.A. 28.10.04 - 01.12.04 14.588,00  
6 Zielona Góra ul.Fabryczna 27-37-zasil.bud.mieszk. ENEA S.A. 29.10.04 - 16.12.04 13.500,00  
7 Zielona Góra ul.Ludowa-bud.stacji komp. I linii SN ENEA S.A. 23.11.04 - 17.12.04 70.602,46  
8 Zielona Góra ul.Piastowska 8-14a-zasil.przedsięb. ENEA S.A. 05.10.04 - 16.12.04 20.000,00  
9 Zielona Góra ul.Browarna, Nowa -bud.kontener.stacji transformatorowej ENEA S.A. 13.05.05 - 06.07.05 138.000,00  
10 Zielona góra ul.Piwna 2A - linia kablowa nn ENEA S.A. 04.04.05 - 15.07.05 20.000.00  
11 Zielona Góra ul.Dworcowa, Lipowa, Akacjowa - liniia kablowa nn ENEA S.A. 20.05.05 - 26.07.05 121.000,00  
12 Zielona Góra Pl.Pocztowy 16 lokal gastr.-linia nn. ENEA S.A. 01.06.05 - 26.07.05 30.000,00  
13 Zielona Góra ul.Ruczajowa-bud.kompaktowej stacji transformatorowej, linii SN, nn ENEA S.A. 31.08.05 - 02.12.05 157.500,00  
14 Nowy Kisielin ul.Podgórna, Odrzańska-przeb.linii 15kV ENEA S.A. 26.09.05 - 07.11.05 59.000,00  
15 Stary Kisielin ul..Sadowa, Wrzosowa - rozb.sieci ENEA S.A. 26.09.05 - 15.11.05 44.000,00  
16 Zawada-moderniz.sieci elektoroenergetycznej ENEA S.A. 20.11.05 - 15.12.05 100.000,00  
17 Zielona Góra ul.Batorego zasil.bud.wielorodz. ENEA S.A. 24.11.05 - 15.12.05 75.000,00  
18 Zielona Góra ul..Elektronowa,A.Jagiellonki-moderniz.sieci ENEA S.A. 22.11.05 - 30.12.05 29.500,00  
19 Szprotawa -Wiechlice rozb. sieci elektroenerg. ENEA S.A. 15.12.05 - 24.05.06 222.000,00  
20 Gubin ul.Królewska- przył.energ.do bazy GSM ENEA S.A. 18.04.06 - 17.05.06 24.000,00  
21 Osiecznica- zasil.obiektów ENEA S.A. 08.05.06 - 02.06.06 25.000,00  
22 Nowa Sól Gedia Poland-zasil.energet. ENEA S.A. 20.04.06 - 07.07.06 164.000,00  
23 Gubin ul.Batalionów Chłopskich-bud.przył.kabl. ENEA S.A. 29.05.06 - 28.06.06 18.000,00  
24 Zielona Góra ul.Kożuchowska-zasil.bud.mieszk.  ENEA S.A. 14.06.06 - 19.07.06 67.000,00  
25 Kamień-Morsko zasil.domków jednor. ENEA S.A. 14.06.06 - 20.07.06 17.500,00  
26 Zielona Góra ul.Fabryczna-wym.linii SN 15kV ENEA S.A. 23.06.06 - 10.08.06 78.000,00  
27 Zielona Góra -linia SN Piaskowa-Lwowska ENEA S.A. 15.07.06 - 22.08.06 129.500,00  
28 Żary ul.Paderewskiego,Cz.Krzyża-bud.linii SN ENEA S.A. 22.08.06 - 01.09.06 25.500,00  
29 Łężyca oś.Czarkowo-zasil.bud.wielorodzinnego ENEA S.A. 15.09.06 - 21.09.06 79.000,00  
30 Gozdnica-rozbudowa sieci SN ENEA S.A. 26.09.06 - 01.12.06  302.000,00   
31 Zielona Góra ul.Kąpielowa-sieć nn do bud.mieszk. ENEA S.A. 10.08.06 - 18.10.06 11.300,00  
32 Wroniawy-rozb.SN,nn i bud.stacji transf. ENEA S.A. 29.08.06 - 30.10.06 122.000,00  
33 Radomia dz.248-zasil.domu jednor. ENEA S.A. 03.10.06 - 31.10.06 11.700,00  
34 Zielona Góra ul.Kopciuszka-zasil.9 domków jednor. ENEA S.A. 16.11.06 - 13.12.06 18.500,00  
35 Płoty ul..Lubuska-zasil.3 domów jednor. ENEA S.A. 10.11.06 - 11.12.06 25.000,00  
36 Kiełpin-budowa linii nn 0,4kV ENEA S.A. 10.10.06 - 15.12.06 62.000,00  
37 ZG ul.Amelii-budowa linii nn 0,4kV-boiska sportowe ENEA S.A. 18.11.06 - 18.12.06 76.600,00  
38 Nowogród Bobrz.-zasil.domu jedn. ENEA S.A. 17.11.06 -27.12.06 15.000,00  
39 Zielona Góra-Str.Akt.Gospod.-zasil.zakł.prod. ENEA S.A. 27.11.06 - 29.12.06  100.000,00   
40 Zielona Góra ul..Kąpielowa-zasil.szkoły podstaw. ENEA S.A. 05.01.07 -  25.01.07 63.500,00  
41 Racula ul..Rodła-zasil.3-ch domów jednor. ENEA S.A. 29.11.06 - 26.01.07 21.000,00  
42 Zielona Góra-linia nn dla Gimnazjum ul..Kingi1 ENEA S.A. 02.02.07 - 11.02.07 22.300,00  
43 St.Kisielin ul..Dojazdowa-zasil.2-ch domów jedn. ENEA S.A. 02.03.07 - 20.03.07 18.500,00  
44 Słone-zasil.domu jednor.dz.420/3 ENEA S.A. 16.03.07 - 06.04.07 19.800,00  
45 Buków-linia SN,nn, stacja transformatorowa  ENEA S.A. 11.04.07 - 25.05.07 129.000,00  
46 Drzonków ul.Wiewiórcza-zasil.domu jednor. ENEA S.A. 19.05.07 - 29.05.07 9.600,00  
47 Zielona Góra ul.Licealna 9-linia nn ENEA S.A. 24.04.07 - 14.06.07 31.500,00  
48 Zielona Góra ul.Modrzewiowa-zasil.bud.mieszk. ENEA S.A. 24.05.07 - 29.06.07 16.000,00  
49 Nowa Sól oś.Przyszłości-zasil.domów jednor. ENEA S.A. 22.06.07 - 23.07.07 29.000,00  
50 Zielona Góra ul.Chopina-sieć SN,nn,St.transform. ENEA Oper. 15.06.07 - 22.08.07 158.400,00  
51 Szklarka Radnicka-przebudowa linii SN ENEA Oper. 08.06.07 - 13.08.07 90.000,00  
52 Zielona Góra ul.Cisowa-zasil.bud.wielor. ENEA Oper. 13.08.07 - 24.08.07 20.000,00  
53 Żary- Strefa Gospodarcza linie nn ENEA Oper. do 12.11.2007 85.000,00  
54 Zatonie zasil.domów jednor. ENEA Oper. do 26.11.2007 16.000,00  
55 Zatonie- bud.sieci elektroen. ENEA Oper. do 26.11.2007 50.000,00  
56 Zielona Góra ul.Jesionowa-zasil.domków jedn. ENEA Oper. do 09.11.2007 48.600,00  
57 Zielona Góra ul.Strumykowa- sieć elektroen. ENEA Oper. do 14.12.2007 165.000,00  
58 Zielona Góra ul.Rzeźniczaka- rozb.sieci elektr. ENEA Oper. do 14.01.2008 82.000,00  
59 Droszków os.Ceglane- zasil.domów jednor. ENEA Oper. do 01.02.2008 90.000,00  
60 Zielona Góra ul.Batorego 118A- bud.sieci elektr. ENEA Oper. do 04.02.2008 178.000,00  
61 Słone-przyłącze energetyczne dz.417/11 ENEA Oper. do 21.03.2008 27.500,00  
62 Żary-wymiana linii SN (Pokoju-Wrocławska) ENEA Oper. do 26.03.2008 86.000,00